עיצוב, פיתוח, יצרן מקצועי

סוגריים לטלוויזיה ומקרן